Tó Háálį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Tó Háálį́įdi
chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

IATA: ádin

ICAO: ádin

FAA: NM80

Tó Háálį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
Yaa Áhályání

-

34°20′25″ NHK dóó 108°30′52″ EʼE-gi bił hazʼą́

Nídiʼyiitʼááhdóó

5,000 adéesʼeez

Tó Háálį́įdi chidí naaaʼí ńdinibįįhígi éí Kʼaiʼtsoh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzodi (Yootó Hahoodzo biyiʼdi) bił hazʼą́.

Díí chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,917 adéesʼeez.[1]


bitsʼą́ą́dóó ééhózinii