Jump to content

Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ

Tsístłʼahaztʼiʼ
This page is a dead-end page, meaning it has no links to other pages. If possible, please link relevant keywords by using [[ ]].
Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton 1946 yihah yę́ędą́ą́ʼ Dził Biiʼ Dzígaii Hahoodzodi bidizhchʼį́.Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton éí tʼahdii hiná. Díí naaltsoos łahgo áníléehgo, ílį́kʼehgo Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton baa akʼeʼdííłchííł, tʼáá shxǫǫdí. Ahéheeʼ.