Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
WikiSense-small-gray.png Gnome-preferences-other.svg
Tsístłʼahaztʼiʼ
This page is a dead-end page, meaning it has no links to other pages. If possible, please link relevant keywords by using [[ ]].
Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton 1946 yihah yę́ędą́ą́ʼ Dził Biiʼ Dzígaii Hahoodzodi bidizhchʼį́.Comment icon crystal.png Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton éí tʼahdii hiná. Díí naaltsoos łahgo áníléehgo, ílį́kʼehgo Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton baa akʼeʼdííłchííł, tʼáá shxǫǫdí. Ahéheeʼ.