Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
WikiSense-small-gray.png
Gnome-preferences-other.svg
Tsístłʼahaztʼiʼ
This page is a dead-end page, meaning it has no links to other pages. If possible, please link relevant keywords by using [[ ]].
Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton

Biniʼantą́ą́tsʼózí 19, 1946 yę́ędą́ą́ʼ Hope hoolyéedi (Áákinsoo Hahoodzo) bidizhchʼį́.
Comment icon crystal.png
Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton éí tʼahdii hiná. Díí naaltsoos łahgo áníléehgo, ílį́kʼehgo Hastiin alą́ąjįʼ dahsidáhígíí Bill Clinton baa akʼeʼdííłchííł, tʼáá shxǫǫdí. Ahéheeʼ.