Jump to content

Gahtsoh (naalyéhé bá hooghan)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Gahtsoh
NAALYÉHÉ BÁ HOOGHAN
Gahtsoh (naalyéhé bá hooghan)

Gahtsoh éí Hoozdo Hahoodzodi (Tʼiisyaakin Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi) áhootʼéego bił hazʼą́. Náyaasęęsí Eʼeʼaahjígo éí siʼą́.

Gahtsoh hoolyéedi naalyéhé bá hooghan siʼą́. Díí naalyéhé bá hooghan éí 34°58′06″ NHK dóó 110°25′50″ EʼE-gi bił hazʼą́.

Gahtsoh
Tsézhin Dilkǫǫh
(27.8 tsinsitą́)
Béésh Sinil
(15.8 tsinsitą́)
Tʼiisyaakin
(15.7 tsinsitą́)
Toohjįʼ Hwiidzoh
(25.4 tsinsitą́)