Choyoołʼįįhí:Seb az86556

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Mirabilis multiflora 2.jpg
Admin mop.PNG Díí choyoołʼįįhí éí "Hooʼááłígíí" nilį́. (tʼáásh aaníí?)

Ałhinaʼííltaʼ: Naaltsoos > 22,245 (36,793)
16,249 chodayoołʼįįhígíí (global) [ániidígíí]
| 2 dahwéetʼaahígííhazhóʼó baa haneʼ:
D
Wikidata edit
- Naaltsoos Ániidígíí
- naaltsoos tʼáá áłchʼį́į́dígo tʼéiyá łahgo ályaa
b
- béésh hináanii naaltsoos łahgo áyiilaa
(±123)
kótʼáo naaltsoos łahgo ályaa (łaʼííłkéhígíí)
tʼóó átséedgo bikʼidéestʼį́ʼígíí

26 Tʼą́ą́tsoh 2023

25 Tʼą́ą́tsoh 2023

23 Tʼą́ą́tsoh 2023

22 Tʼą́ą́tsoh 2023

Committed identity: fb2cf20ff1d34bbbbaaf345d9fe5c1a31cfc118925d12dd2b4b1252de511f2d617dd157f78a23f5016fe92f531d3ddc5794e413125883134da4ac6a10d81b455 is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.
Díí éí Wikiibíídiiyadi choyoołʼįįhí binaaltsoos siʼánígíí átʼé.

This is not an encyclopedia article. If you find this page on any site other than wikipedia you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than itself. The original page is located at http://nv.wikipedia.org/wiki/Choyoo%C5%82%CA%BC%C4%AF%C4%AFh%C3%AD:Seb_az86556