Choyoołʼįįhí:Seb az86556

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Mirabilis multiflora 2.jpg
Admin mop.PNG Díí choyoołʼįįhí éí "Hooʼááłígíí" nilį́. (tʼáásh aaníí?)
Web-browser-openclipart.svg Díí choyoołʼįįhí binaaltsoos Wikipediadi éí kweʼé siʼą́.
(This user's page on the English Wikipedia is located here.)

Ałhíʼayiiltááh: Naaltsoos > 4,017 (15,406)
9,705 chodayoołʼįįhígíí (global) [ániidígíí]
| 2 dahwéetʼaahígíídec/hex
ʼ 700/02BC
62129/F2B1
62289/F351
62449/F3F1
62609/F491
List of abbreviations:
$1 - Naaltsoos Ániidígíí
$1 - naaltsoos tʼáá áłtsʼíísígo tʼéiyá łahgo ályaa
b
$1 - "bot"ígíí naaltsoos łahgo áyiilaa
D
Wikidata edit
(±123)
The page size changed by this number of bytes

21 Níłchʼitsʼósí 2017

Committed identity: fb2cf20ff1d34bbbbaaf345d9fe5c1a31cfc118925d12dd2b4b1252de511f2d617dd157f78a23f5016fe92f531d3ddc5794e413125883134da4ac6a10d81b455 is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.
Díí éí Wikiibíídiiyadi choyoołʼįįhí binaaltsoos siʼánígíí átʼé.

This is not an encyclopedia article. If you find this page on any site other than Wikipedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikipedia itself. The original page is located at http://nv.wikipedia.org/wiki/Choyoo%C5%82%CA%BC%C4%AF%C4%AFh%C3%AD:Seb_az86556