Choyoołʼįįhí:Seb az86556

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Mirabilis multiflora 2.jpg
Admin mop.PNG Díí choyoołʼįįhí éí "Hooʼááłígíí" nilį́. (tʼáásh aaníí?)

Ałhíʼayiiltááh: Naaltsoos > 4,368 (15,012)
10,362 chodayoołʼįįhígíí (global) [ániidígíí]
| 2 dahwéetʼaahígíídec/hex
ʼ 700/02BC
62129/F2B1
62289/F351
62449/F3F1
62609/F491
hazhóʼó baa haneʼ:
$1 - Naaltsoos Ániidígíí
$1 - naaltsoos tʼáá áłchʼį́į́dígo tʼéiyá łahgo ályaa
b
$1 - béésh hináanii naaltsoos łahgo áyiilaa
D
Wikidata edit
(±123)
kótáo naaltsoos łahgo ályaa (łaʼííłkéhígíí)

19 Atsá Biyáázh 2018

Committed identity: fb2cf20ff1d34bbbbaaf345d9fe5c1a31cfc118925d12dd2b4b1252de511f2d617dd157f78a23f5016fe92f531d3ddc5794e413125883134da4ac6a10d81b455 is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.
Díí éí Wikiibíídiiyadi choyoołʼįįhí binaaltsoos siʼánígíí átʼé.

This is not an encyclopedia article. If you find this page on any site other than Wikipedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikipedia itself. The original page is located at http://nv.wikipedia.org/wiki/Choyoo%C5%82%CA%BC%C4%AF%C4%AFh%C3%AD:Seb_az86556