Chʼil Dilyésiitah (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Chʼil Dilyésiitah
KINSÁÁʼ
Chʼil Dilyésiitah (kinsááʼ)

Chʼil Dilyésiitah éí Naʼazhǫǫsh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́. Łeeyiʼ Óolaaí Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Chʼil Dilyésiitah hoolyéedi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.

Chʼil Dilyésiitah éí 37°27′30″ NHK dóó 117°29′53″ EʼE-gi bił hazʼą́. Chʼil Dilyésiitah éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,181 adéesʼeez.GNIS


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ