Tó Wónaanídę́ę́ʼ Bitsįʼ Yishtłizhii Bikéyah

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
(saad "Biʼééʼ Łigaii Bikéyah" hasínítą́ą́ʼ)
Tó Wónaanídę́ę́ʼ Bitsįʼ Yishtłizhii Bikéyah
Kéédahatʼínígíí (2011)
1,210,854,977

Tó Wónaanídę́ę́ʼ Bitsįʼ Yishizhii Bikéyah éí Naakaii Dootłʼizhí Bikédaayah naʼhósʼaʼdi siʼą́. Biʼééʼ Łigaii Bikéyah bee wójí ałdóʼ.

Tó Wónaanídę́ę́ʼ Bitsįʼ Yishtłizhii Bikéyah éí 1,269,219 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 1,210,854,977 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2011góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).

Droupadi Murmu éí Tó Wónaanídę́ę́ʼ Bitsįʼ Yishtłizhii Bikéyah binaatʼáanii nilį́; áádóó Narendra Modi éí díí kéyah biwááshindoondi alą́ąjįʼ dah sidá.