Bee álnééhí:K'ee'doolchool

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Díí naaltsoos éí tsxį́íłgo kʼééʼdoolchǫǫł shį́į́. (Haʼátʼíísh biniinaa?)
This page is a candidate for speedy deletion.(Why?)
You must state your rationale at the link given in Navajo. Requests without an entry will be declined.Hazhóʼógo Baa Haneʼ / Díigi átʼéego choidííłʼįįł


Díí kweʼé bee álnééhégíí doo choolʼį́į da shį́į́. Doo kʼééʼíłchxǫǫh dooleeł da!This is a template. It is NOT a candidate for deletion

{{k'ee'doolchool}}

Template does not have parameters; reasons/rationale must be given at the category's talkpage.