Jump to content

Bįįh Yildeeʼí Bikooh (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Bįįh Yildeeʼí Bikooh
KINSÁÁʼ
Bįįh Yildeeʼí Bikooh (kinsááʼ)

Bįįh Yildeeʼí Bikooh éí Hoozdo Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Náshdóí Bikooh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Bįįh Yildeeʼí Bikoohdi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.

Bįįh Yildeeʼí Bikooh éí 34°35′17″ NHK dóó 112°02′31″ EʼE-gi bił hazʼą́. Bįįh Yildeeʼí Bikooh éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,007 adéesʼeez.GNIS

Bįįh Yildeeʼí Bikoohdi łeeh hoʼdiiʼnííł


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ