Béésh Łichíiʼii Haagééd (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Béésh Łichíiʼii Haagééd
KINSÁÁʼ
Béésh Łichíiʼii Haagééd (kinsááʼ)

Béésh Łichíiʼii Haagééd éí Diné Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; Naatʼáanii Nééz Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ. Bitłʼááh Bitoʼ Eʼeʼaahjígo éí siʼą́.

Béésh Łichíiʼii Haagééd éí 36°50′06″ NHK dóó 109°03′40″ EʼE-gi bił hazʼą́, áádóó áadi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́. Béésh Łichíiʼii Haagééd éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,987 adéesʼeez.GNIS

Béésh Łichíiʼii
Haagééd
Tʼáá Bííchʼį́įdii
(26.7 tsinsitą́)
Tʼiis Názbąs
(7.5 tsinsitą́)
Naatʼáanii Nééz
(18 tsinsitą́)