Ńdíshchíiyaa Béésh (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Ńdíshchíiyaa Béésh
KINSÁÁʼ
Ńdíshchíiyaa Béésh (kinsááʼ)

Ńdíshchíiyaa Béésh éí Naʼazhǫǫsh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́. Dilyį́hí Haagééd Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Ńdíshchíiyaa Bééshdi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.

Ńdíshchíiyaa Béésh éí 39°59′08″ NHK dóó 116°10′35″ EʼE-gi bił hazʼą́. Ńdíshchíiyaa Béésh éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,971 adéesʼeez.GNIS


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ