Wótáahgoo ałnaaʼáłtʼahiʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Wótááhgoo ałnaaʼáłahiʼ Bruce McCandless II, Manned Maneuvering Unit chooʼyoosʼį́į́hdiʼ. Challenger 1984 yihah yę́ędą́ą́ʼ.
Buzz Aldrin ooljééʼ yiikáá naayáʼ: wótáahgoo ałnaaʼáłtʼahiʼ