akʼeʼeeshchínígíí

2600:8800:3982:3EC0:194E:E87A:2510:F53C akʼeʼeeshchínígíí (bichʼįʼ yáshtiʼ | block log | biiʼ hééł áyiilaaígíí | logs | abuse log)
Jump to: navigation, search
akʼeʼeeshchínígíí hadínéeshtaał nisin