Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał ndaashchʼąąʼígíí Chess dat45.svg
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał daashtłizhígíí


Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzígaaígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łikizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhiłgo dibéłchíʼígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dibéłchíʼígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał łizhin dóó yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilzhin dóó yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diłhił dóó yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee diłhiłígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binákʼee halzhinígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał binághah dah dzítsxooígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał diniltso dóó yishtłizhígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dinilgai dóó yishtłizhígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí diłhiłígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał dichʼízhí dinilzhinígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashizhígíí éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi tʼéiyá dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Mantidactylus" deiłníigo deiyózhí. Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí éí 35 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.7–1.2di asdzoh ádaníłtso łeh (łaʼ éí 2–4di asdzoh ádaníłtso ndi). Bitsʼíís éí dinilzhin dóó yishtłizhgo naashchʼąąʼ łeh.

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał daashtłizhígíí éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.