Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bizéétsʼósí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bizéétsʼósí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Biyáázh TsʼǫʼasánígííChess rat45.svg ChʼałChess rat45.svg Chʼał íiyisígíí dóó bikʼéíChess rat45.svg Chʼał bizéétsʼósí Chess dat45.svg
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí


Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
tsinlátah chʼał bizéétsʼósíMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
lókʼaatah chʼał bizéétsʼósí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼałchilí yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼałchilí naashchʼąąʼígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí łitsooígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí diłhiłígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí yishtłizhígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí dinilzhinígíí

Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí yistłʼinígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí nahashchʼidígííMágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ
chʼał bizéétsʼósí łitsxooígíí
Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bizéétsʼósí éí chʼał íiyisígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdi tʼéiyá dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Cophylinae" deiłníigo deiyózhí. Mágí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ chʼał bizéétsʼósí éí 109 ałʼąą ádaatʼé.

Díí chʼał éí 0.3–1di asdzoh ádaníłtso łeh, áádóó éí chʼosh yázhí dóó wóʼałtaasʼéí deildeeł; chʼil bitʼąąʼ łaʼ dóó tąądee naagháhii éí bichʼiyąʼ ałdóʼ.