Doo Nidahałtingóó

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
(saad "Doo nidahałtingóó" hasínítą́ą́ʼ)
Jump to navigation Jump to search

Doo Nidahałtingóó

Doo Nidahałtingóó éélkid.
Náhookǫsjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdi éélkid.