Chʼilzhóóʼ (Hoozdoh Hahoodzo)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search


Chʼilzhóóʼ
KIN DAH SHIJAAʼÍGÍÍ
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Chʼilzhóóʼ (Hoozdoh Hahoodzo)
Chat bubbles.svg
Chʼilzhóóʼ

Bilagáana Bizaadjí éí Chambers wolyé.

Chʼilzhóóʼ éí Hoozdoh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Tsézhin Deezʼáhí Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Chʼilzhóoʼdi 1,573 anéelʼą́ągo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́.

Chʼilzhóóʼ éí 35°11′19″N 109°25′59″W-gi bił hazʼą́. Chʼilzhóóʼ éí 5,755 adéesʼeez áńzáadi (kéyah bineelʼąąhígi).GNIS

Naalyéhé bá hooghan Chʼilzhóoʼdi siʼánígíí éí 1870 yę́ędą́ą́ʼ ályaa. 1940s biyihah yę́ędą́ą́ʼ dleesh łigaii haagééd Chʼilzhóóʼ Náhookǫsjígo siʼą́ą́ ńtʼę́ę́ʼ.[1]

Blank map.svg

ChʼilzhóóʼChʼilzhóóʼ
Łichííʼ Deezʼáhí
Kin Łigaaí
Kin Łigaaí
(7.4 tsinsitą́)
Kʼaiʼ Siʼání
Kʼaiʼ Siʼání
(15.8 tsinsitą́)
Kinteel
Kinteel
(16.3 tsinsitą́)
Tʼiis Ííʼáhí
Tʼiis Ííʼáhí
(17.3 tsinsitą́)
Maʼiitoʼí
Maʼiitoʼí
(12.8 tsinsitą́)
Tó Sido/Ahoyooltsʼił
Tó Sido/Ahoyooltsʼił
(7 tsinsitą́)


Nuvola apps kdict.pngNaaltsoos bitsʼą́ą́dóó ééhózinii

  1. ^ Linford, Laurence D. Navajo Places. History, Legend, Landscape. University of Utah Press. Sooléí, Áshįįh Biiʼtó Hahoodzo: 2000. naaltsoos 66 góneʼ